Uw directe weg naar ons

Onze contactgegevens
WHEELS Logistics GmbH & Co. KG
Hansestraße 6
D-48165 Münster
Duitsland
Tel.: +49 2501 803-0
Fax: +49 2501 803-192
E-Mail: info@wheelslogistics.com

E-Mail adressen
voor de opdrachtverstrekking order@wheelslogistics.com
voor leegmeldingen truck@wheelslogistics.com
voor statusmeldingen status@wheelslogistics.com
voor algemene aanvragen info@wheelslogistics.com

Formulier voor aanvragen
Formulier voor transportopdrachten